Juniper Licenses | Juniper.VN cung cấp Juniper Licenses chính hãng, uy tín

Juniper Licenses là các giấy phép nâng cao và cao cấp được cung cấp dưới dạng đăng ký theo Đăng ký phần mềm Flex. Giấy phép đăng ký có sẵn trong các kỳ hạn 1 năm, 3 năm hoặc 5 năm. Sau khi thực hiện đơn hàng, thời gian đăng ký bắt đầu sau khi hoàn thành thời gian ân hạn 30 ngày.

Juniper Licenses, Mua và đặt mua Licenses firewall Juniper, Router Juniper, Switch Juniper chính hãng, uy tín số 1 Việt Nam

Licenses firewall Juniper, Router Juniper, Switch Juniper chính hãng

Juniper Care Next-Day Support for EX Series Mã Juniper Care Price (USD)
Juniper Care NextDay Support for EX2200-24P #SVC-ND-EX2200-24P $119.00
Juniper Care NextDay Support for EX2200-24T #SVC-ND-EX2200-24T $79.00
Juniper Care NextDay Support for EX2200-48P #SVC-ND-EX2200-48P $200.00
Juniper Care NextDay Support for EX2200-48T #SVC-ND-EX2200-48T $142.00
Juniper Care NextDay Support for EX2200-C-12T #SVC-ND-EX2200-C-12T $56.00
Juniper Care NextDay Support for EX2200-C-12P #SVC-ND-EX2200-C-12P $81.00
Juniper Care NextDay Support for EX2300-24P #SVC-ND-EX23-24P $112.00
Juniper Care NextDay Support for EX2300-24P-VC #SVC-ND-EX23-24PV $151.00
Juniper Care NextDay Support for EX2300-24T #SVC-ND-EX23-24T $80.00
Juniper Care NextDay Support for EX2300-24T-DC #SVC-ND-EX23-24TD $118.00
Juniper Care NextDay Support for EX2300-24T-VC #SVC-ND-EX23-24TV $119.00
Juniper Care NextDay Support for EX2300-48P #SVC-ND-EX23-48P $194.00
Juniper Care NextDay Support for EX2300-48P-VC #SVC-ND-EX23-48PV $233.00
Juniper Care NextDay Support for EX2300-48T #SVC-ND-EX23-48T $125.00
Juniper Care NextDay Support for EX2300-48T-VC #SVC-ND-EX23-48TV $164.00
Juniper Care NextDay Support for EX2300-C-C12P #SVC-ND-EX23-C12P $86.00
Juniper Care NextDay Support for EX2300-C-C12P-VC #SVC-ND-EX23C12PV $125.00
Juniper Care NextDay Support for EX2300-C-C12T #SVC-ND-EX23-C12T $69.00
Juniper Care NextDay Support for EX2300-C-C12T-VC #SVC-ND-EX23C12TV $108.00
Juniper Care NextDay Support for EX3300-24P #SVC-ND-EX3300-24P $206.00
Juniper Care NextDay Support for EX3300-24T #SVC-ND-EX3300-24T $172.00
Juniper Care NextDay Support for EX3300-48P #SVC-ND-EX3300-48P $378.00
Juniper Care NextDay Support for EX3300-48T #SVC-ND-EX3300-48T $310.00
Juniper Care NextDay Support for EX3400-24P #SVC-ND-EX3424P $176.00
Juniper Care NextDay Support for EX3400-24T #SVC-ND-EX3424T $142.00
Juniper Care NextDay Support for EX3400-24T-DC #SVC-ND-EX34-24TD $181.00
Juniper Care NextDay Support for EX3400-48P #SVC-ND-EX34-48P $350.00
Juniper Care NextDay Support for EX3400-48T #SVC-ND-EX34-48T $254.00
Juniper Care NextDay Support for EX3400-48T-AFI #SVC-ND-EX34-48TA $254.00
Juniper Care NextDay Support for EX4200-24F #SVC-ND-EX4200-24F $630.00
Juniper Care NextDay Support for EX4200-24P & 24PX #SVC-ND-EX4200-24P $268.00
Juniper Care NextDay Support for EX4200-24T #SVC-ND-EX4200-24T $236.00
Juniper Care NextDay Support for EX4200-48P & 48PX #SVC-ND-EX4200-48P $488.00
Juniper Care NextDay Support for EX4200-48T #SVC-ND-EX4200-48T $425.00
Juniper Care Next Day Support for EX4300-24P #SVC-ND-EX4300P24 $242.00
Juniper Care Next Day Support for EX4300-24T #SVC-ND-EX4300T24 $203.00
Juniper Care Next Day Support for EX4300-48P #SVC-ND-EX4300P48 $421.00
Juniper Care Next Day Support for EX4300-48T #SVC-ND-EX4300T48 $355.00
Juniper Care NextDay Support for EX4550 #SVC-ND-EX4550 $1,379.00
Juniper Care NextDay Support for EX4550-32T #SVC-ND-EX455032T $1,472.00
Juniper Care NextDay Support for EX4600-40F #SVC-ND-EX460040F $1,250.00
Juniper Care NextDay Support for EX6210 (all models, line cards included) #SVC-ND-EX6210 $2,808.00

Gửi Email có giá ưu đãi
info@juniper.vn