Juniper Security Modules & Cards | phân phối cards firewall tường lửa Juniper chính hãng

Juniper Security Modules & Cards | Juniper.VN phân phối Juniper Security Modules & Cards, card cho firewall tường lửa Juniper chính hãng tại Việt nam, hàng stock, giao ngay miễn phí

Juniper Security Modules | Bảng Module 1GE 10GE cho tường lửa Firewall Juniper

Mã Module Firewall Mô tả ngắn module 1GE 10GE cho tường lửa Firewall Juniper
SRX-SFP-1GE-LH-ET Small Form Factor Pluggable 1000Base-LH Gigabit Ethernet Optic Module - Extended Temp
SRX-SFP-1GE-LH Small Form Factor Pluggable 1000Base-LH Gigabit Ethernet Optic Module
SRX-SFP-1GE-SX-ET Small Form Factor Pluggable 1000Base-SX Gigabit Ethernet Optic Module - Extended Temp
SRX-SFP-1GE-SX Small Form Factor Pluggable 1000Base-SX Gigabit Ethernet Optic Module
SRX-SFP-1GE-T-ET Small Form Factor Pluggable 1000Base-T Gigabit Ethernet Module - Extended Temp
SRX-SFP-10GE-LR Small Form Factor Pluggable 10 Gigabit Ethernet (SFP+) LR Optics
SRX-SFP-1GE-T Small Form Factor Pluggable 1000Base-T Gigabit Ethernet Module (uses Cat 5 cable)
SRX-SFP-FE-FX SFP 100BASE-FX Optical Transceiver, LC connector
SRX-SFP-10GE-DAC-3M SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Copper (Twinax Copper Cable), 3M
SRX-SFP-10GE-LRM Small Form Factor Pluggable 10 Gigabit Ethernet (SFP+) LRM Optics
SRX-SFP-10GE-SR Small Form Factor Pluggable 10 Gigabit Ethernet (SFP+) SR Optics
SRX-SFP-10GE-DAC-1M SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Copper (Twinax Copper Cable), 1M
SRX-SFP-1GE-LX-ET Small Form Factor Pluggable 1000Base-LX Gigabit Ethernet Optic Module - Extended Temp
SRX-SFP-10GE-ER SFP+ 10GBase-ER 10 Gigabit Ethernet Optics Module, 1550nm for 40Km Transmission
SRX-SFP-1GE-LX Small Form Factor Pluggable 1000Base-LX Gigabit Ethernet Optic Module
SRX-XFP-10GE-LR-ET Extended Temperature 10GE XFP pluggable transceiver; singlemode 1310nm 10km reach
SRX-XFP-10GE-LR 10GE XFP pluggable transceiver; singlemode 1310nm 10km reach
SRX-XFP-10GE-SR-ET Extended Temperature 10GE short reach multi-mode pluggable interface
SRX-XFP-10GE-SR 10GE short reach multi-mode pluggable interface
SRX-XFP-10GE-ER-ET Extended Temperature 10GE 40km single-mode pluggable interface
SRX-XFP-10GE-ER 10GE 40km single-mode pluggable interface


Gửi Email có giá ưu đãi
info@juniper.vn