Bảng giá phân phối Juniper Switch EX series và module quang cập nhật mới nhất

Thiết bị mạng Juniper vốn vẫn luôn được khách hàng thị trường Việt Nam đón nhận, sử dụng rộng rãi trong nhiều hệ thống khác nhau. Tuy nhiên, để sở hữu sản phẩm với giá thành tốt, uy tín chính hãng hẳn không phải việc đơn giản. Thấu hiểu điều đó, ở nội dung bài viết dưới đây chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng giá Juniper Switch EX series và module quang cập nhật mới nhất.

Switch Juniper EX2300 và EX3400 đang là sản phẩm bán chạy nhất của Juniper. Doanh số của EX2300 và EX3400 luôn đứng đầu bảng các sản phẩm bán chạy mà hãng Juniper đã công bố mới đây. juniper.vn xin gửi tới quý khách hàng, quý đối tác bảng giá list các sản phẩm Juniper switch 12 port, 24 port và 48 ports mới nhất.

EX2300-24MP, EX2300-24MP-TAA, EX2300-24P, EX2300-24P-TAA, EX2300-24T, EX2300-24T-DC, EX2300-24T-DC-TAA, EX2300-24T-TAA, EX2300-48MP, EX2300-48MP-TAA, EX2300-48P, EX2300-48P-TAA, EX2300-48T, EX2300-48T-TAA, EX2300-C-12P, EX2300-C-12P-TAA, EX2300-C-12T, EX2300-C-12T-TAA, EX2300-VC, EX3400-24P, EX3400-24P-TAA, EX3400-24T, EX3400-24T-DC, EX3400-24T-TAA, EX3400-48P, EX3400-48P-2PS-TAA, EX3400-48P-TAA, EX3400-48T, EX3400-48T-AFI, EX3400-48T-AFI-TAA, EX3400-48T-DC, EX3400-48T-TAA, EX4300-24P, EX4300-24P-TAA, EX4300-24T, EX4300-24T-TAA, EX4300-32F, EX4300-32F-DC, EX4300-32F-DC-TAA, EX4300-32F-TAA, EX4300-48P, EX4300-48P-TAA, EX4300-48T, EX4300-48T-AFI, EX4300-48T-AFI-TAA, EX4300-48T-DC, EX4300-48T-DC-AFI, EX4300-48T-DCI-TAA, EX4300-48T-DC-TAA, EX4300-48T-TAA, EX4400-24P-S, EX4400-24T-S, EX4400-48F-S, EX4400-48P-S, EX4400-48T-S, EX4600-40F-AFI, EX4600-40F-AFI-T, EX4600-40F-AFO, EX4600-40F-AFO-T, EX4600-40F-DC-AFI, EX4600-40F-DC-AFO

Bảng giá phân phối Juniper Switch EX series và module quang cập nhật mới nhất 2019

Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá bán
EX2300-24MP EX2300 class multi-gig switch with 16 x 1G, 8 x 1G/2.5G copper ports, 30w PoE Liên hệ
EX2300-24MP-TAA TAA version of EX2300 24 port multigigabit switch with up to 30W POE per port Liên hệ
EX2300-24P EX2300 24-port 10/100/1000BaseT PoE+, 4 x 1/10G SFP/SFP+ (optics sold separately) Liên hệ
EX2300-24P-TAA EX2300 TAA 24-port 10/100/1000BaseT PoE+, 4 x 1/10G SFP/SFP+ (optics sold separately) Liên hệ
EX2300-24T EX2300 24-port 10/100/1000BaseT, 4 x 1/10G SFP/SFP+ (optics sold separately) Liên hệ
EX2300-24T-DC EX2300 24-port 10/100/1000BaseT with internal DC PSU, 4 x 1/10G SFP/SFP+ (optics sold separately) Liên hệ
EX2300-24T-DC-TAA EX2300-24T-DC TAA SKU Liên hệ
EX2300-24T-TAA EX2300 TAA 24-port 10/100/1000BaseT, 4 x 1/10G SFP/SFP+ (optics sold separately) Liên hệ
EX2300-48MP EX2300 class 48 port switch with 32 x 1G, 16 x 1G/2.5G copper ports, 30w PoE Liên hệ
EX2300-48MP-TAA TAA version of EX2300 48 port multigigabit switch with up to 30W POE per port Liên hệ
EX2300-48P EX2300 48-port 10/100/1000BaseT PoE+, 4 x 1/10G SFP/SFP+ (optics sold separately) Liên hệ
EX2300-48P-TAA EX2300 TAA 48-port 10/100/1000BaseT PoE+, 4 x 1/10G SFP/SFP+ (optics sold separately) Liên hệ
EX2300-48T EX2300 48-port 10/100/1000BaseT, 4 x 1/10G SFP/SFP+ (optics sold separately) Liên hệ
EX2300-48T-TAA EX2300 TAA 48-port 10/100/1000BaseT, 4 x 1/10G SFP/SFP+ (optics sold separately) Liên hệ
EX2300-C-12P EX2300 Compact Fanless 12-port 10/100/1000BaseT PoE+, 2 x 1/10G SFP/SFP+ (optics sold separately) Liên hệ
EX2300-C-12P-TAA EX2300 TAA Compact Fanless 12-port 10/100/1000BaseT PoE+, 2 x 1/10G SFP/SFP+ (optics sold separately) Liên hệ
EX2300-C-12T EX2300 Compact Fanless 12-port 10/100/1000BaseT, 2 x 1/10G SFP/SFP+ (optics sold separately) Liên hệ
EX2300-C-12T-TAA EX2300 TAA Compact Fanless 12-port 10/100/1000BaseT, 2 x 1/10G SFP/SFP+ (optics sold separately) Liên hệ
EX2300-VC EX2300 Virtual Chassis License Liên hệ
EX3400-24P EX3400 24-port 10/100/1000BaseT PoE+, 4 x 1/10G SFP/SFP+, 2 x 40G QSFP+, redundant fans, front-to-back airflow, 1 AC PSU JPSU-600-AC-AFO included (optics sold separately) Liên hệ
EX3400-24P-TAA EX3400 TAA 24-port 10/100/1000BaseT PoE+, 4 x 1/10G SFP/SFP+, 2 x 40G QSFP+, redundant fans, front-to-back airflow, 1 AC PSU JPSU-600-AC-AFO included (optics sold separately) Liên hệ
EX3400-24T EX3400 24-port 10/100/1000BaseT, 4 x 1/10G SFP/SFP+, 2 x 40G QSFP+, redundant fans, front-to-back airflow, 1 AC PSU JPSU-150-AC-AFOincluded (optics sold separately) Liên hệ
EX3400-24T-DC EX3400 24-port 10/100/1000BaseT, 4 x 1/10G SFP/SFP+, 2 x 40G QSFP+, redundant fans, front-to-back airflow, 1 DC PSU JPSU-150-DC-AFOincluded (optics sold separately) Liên hệ
EX3400-24T-TAA EX3400 TAA 24-port 10/100/1000BaseT, 4 x 1/10G SFP/SFP+, 2 x 40G QSFP+, redundant fans, front-to-back airflow, 1 AC PSU JPSU-150-AC-AFO included (optics sold separately) Liên hệ
EX3400-48P EX3400 48-port 10/100/1000BaseT PoE+, 4 x 1/10G SFP/SFP+, 2 x 40G QSFP+, redundant fans, front-to-back airflow, 1 AC PSU JPSU-920-AC-AFO included (optics sold separately) Liên hệ
EX3400-48P-2PS-TAA EX3400-48P with redundant power supplies Liên hệ
EX3400-48P-TAA EX3400 TAA 48-port 10/100/1000BaseT PoE+, 4 x 1/10G SFP/SFP+, 2 x 40G QSFP+, redundant fans, front-to-back airflow, 1 AC PSU JPSU-920-AC-AFO included (optics sold separately) Liên hệ
EX3400-48T EX3400 48-port 10/100/1000BaseT, 4 x 1/10G SFP/SFP+, 2 x 40G QSFP+, redundant fans, front-to-back airflow, 1 AC PSU JPSU-150-AC-AFOincluded (optics sold separately) Liên hệ
EX3400-48T-AFI EX3400 48-port 10/100/1000BaseT, 4 x 1/10G SFP/SFP+, 2 x 40G QSFP+, redundant fans, back-to-front airflow, 1 AC PSU JPSU-150-AC-AFIincluded (optics sold separately) Liên hệ
EX3400-48T-AFI-TAA EX3400 TAA 48-port 10/100/1000BaseT, 4 x 1/10G SFP/SFP+, 2 x 40G QSFP+, redundant fans, back-to-front airflow, 1 AC PSU JPSU-150-AC-AFI included (optics sold separately) Liên hệ
EX3400-48T-DC EX3400-48T switch with JPSU-150-DC-AFO power supply Liên hệ
EX3400-48T-TAA EX3400 TAA 48-port 10/100/1000BaseT, 4 x 1/10G SFP/SFP+, 2 x 40G QSFP+, redundant fans, front-to-back airflow, 1 AC PSU JPSU-150-AC-AFO included (optics sold separately) Liên hệ
EX4300-24P EX4300, 24-Port 10/100/1000BaseT PoE-plus + 715W AC PS Liên hệ
EX4300-24P-TAA EX4300 TAA, 24-Port 10/100/1000BaseT PoE-plus + 715W AC PS (provides 400W PoE+ power) Liên hệ
EX4300-24T EX4300, 24-Port 10/100/1000BaseT + 350W AC PS Liên hệ
EX4300-24T-TAA EX4300 TAA, 24-Port 10/100/1000BaseT + 350W AC PS Liên hệ
EX4300-32F EX4300, 32-Port 1000BaseX SFP, 4x10GBaseX SFP+ and 350W AC PS (Optics sold separately) Liên hệ
EX4300-32F-DC EX4300, 32-Port 1000BaseX SFP, 4x10GBaseX SFP+ and 550W DC PS (Optics sold separately) Liên hệ
EX4300-32F-DC-TAA EX4300 TAA, 32-Port 1000BaseX SFP, 4x10GBaseX SFP+ and 550W DC PS (Optics sold separately) Liên hệ
EX4300-32F-TAA EX4300 TAA, 32-Port 1000BaseX SFP, 4x10GBaseX SFP+ and 350W AC PS (Optics sold separately) Liên hệ
EX4300-48P EX4300, 48-Port 10/100/1000BaseT PoE-plus + 1100W AC PS Liên hệ
EX4300-48P-TAA EX4300 TAA, 48-Port 10/100/1000BaseT PoE-plus + 1100W AC PS (provides 800W PoE+ power) Liên hệ
EX4300-48T EX4300, 48-Port 10/100/1000BaseT + 350W AC PS Liên hệ
EX4300-48T-AFI EX4300, 48-Port 10/100/1000BaseT + 350W AC PS (Airflow in) Liên hệ
EX4300-48T-AFI-TAA EX4300 TAA, 48-Port 10/100/1000BaseT + 350W AC PS (Airflow in) Liên hệ
EX4300-48T-DC EX4300, 48-Port 10/100/1000BaseT + 550W DC PS Liên hệ
EX4300-48T-DC-AFI EX4300, 48-Port 10/100/1000BaseT + 450W DC PS (Airflow in) Liên hệ
EX4300-48T-DCI-TAA EX4300 TAA, 48-Port 10/100/1000BaseT + 450W DC PS (Airflow in) Liên hệ
EX4300-48T-DC-TAA EX4300 TAA, 48-Port 10/100/1000BaseT + 450W DC PS Liên hệ
EX4300-48T-TAA EX4300 TAA, 48-Port 10/100/1000BaseT + 350W AC PS Liên hệ
EX4400-24P-S EX4400 24x1G POE switch spare. No Fans/PSUs Liên hệ
EX4400-24T-S EX4400 24x1G switch. Spare. No Fans/PSUs. Liên hệ
EX4400-48F-S EX4400 12x10G 36x1G fiber switch. Spare. No Fans/PSUs. Liên hệ
EX4400-48P-S EX4400 48x1G POE switch spare. No fans/psu Liên hệ
EX4400-48T-S EX4400 48x1G switch spare. No Fans/PSUs Liên hệ
EX4600-40F-AFI EX4600, 24 SFP+/SFP ports, 4 QSFP+ ports, 2 expansion slots, redundant fans, 2 AC power supplies, back to front airflow Liên hệ
EX4600-40F-AFI-T EX4600, 24 SFP+/SFP ports, 4 QSFP+ ports, 2 expansion slots, redundant fans, 2 AC power supplies, back to front airflow, TAA Liên hệ
EX4600-40F-AFO EX4600, 24 SFP+/SFP ports, 4 QSFP+ ports, 2 expansion slots, redundant fans, 2 AC power supplies, front to back airflow Liên hệ
EX4600-40F-AFO-T EX4600, 24 SFP+/SFP ports, 4 QSFP+ ports, 2 expansion slots, redundant fans, 2 AC power supplies, front to back airflow, TAA Liên hệ
EX4600-40F-DC-AFI EX4600, 24 SFP+/SFP ports, 4 QSFP+ ports, 2 expansion slots, redundant fans, 2 DC power supplies, back to front airflow Liên hệ
EX4600-40F-DC-AFO EX4600, 24 SFP+/SFP ports, 4 QSFP+ ports, 2 expansion slots, redundant fans, 2 DC power supplies, front to back airflow Liên hệ
Juniper Service Switch   Liên hệ
SVC-ND-EX23-48MV Juniper Care Next Day Support for EX2300-48MP-VC Liên hệ
SVC-ND-EX23-48P Juniper Care Next Day Support for EX2300-48P Liên hệ
SVC-ND-EX23-48PV Juniper Care Next Day Support for EX2300-48P-VC Liên hệ
SVC-ND-EX23-48T Juniper Care Next Day Support for EX2300-48T Liên hệ
SVC-ND-EX23-48TV Juniper Care Next Day Support for EX2300-48T-VC Liên hệ
SVC-ND-EX23-C12P Juniper Care Next Day Support for EX2300-C-12P Liên hệ
SVC-ND-EX23C12PV Juniper Care Next Day Support for EX2300-C-12P-VC Liên hệ
SVC-ND-EX23-C12T Juniper Care Next Day Support for EX2300-C-12T Liên hệ
SVC-ND-EX23C12TV Juniper Care Next Day Support for EX2300-C-12T-VC Liên hệ
SVC-ND-EX3424P Juniper Care Next Day Support for EX3400-24P Liên hệ
SVC-ND-EX3424T Juniper Care Next Day Support for EX3400-24T Liên hệ
SVC-ND-EX34-24TD Juniper Care Next Day Support for EX3400-24T-DC Liên hệ
SVC-ND-EX34-48P Juniper Care Next Day Support for EX3400-48P Liên hệ
SVC-ND-EX34-48T Juniper Care Next Day Support for EX3400-48T, EX3400-48T-DC Liên hệ
SVC-ND-EX34-48TA Juniper Care Next Day Support for EX3400-48T-AFI Liên hệ
SVC-ND-EX4300F Juniper Care Next Day Support for EX4300-Mojito-FAN-(SPARES) Liên hệ
SVC-ND-EX4300F32 Juniper Care Next Day Support for EX4300-32F Liên hệ
SVC-ND-EX4300FI Juniper Care Next Day Support for EX4300-Mojito-FAN-AFI-(SPARES) Liên hệ
SVC-ND-EX4300P24 Juniper Care Next Day Support for EX4300-24P Liên hệ
SVC-ND-EX4300P48 Juniper Care Next Day Support for EX4300-48P Liên hệ
SVC-ND-EX4300T24 Juniper Care Next Day Support for EX4300-24T Liên hệ
SVC-ND-EX4300T48 Juniper Care Next Day Support for EX4300-48T (Includes 48T-DC, 48T-DC-AFI, 48T, 48T-AFI) Liên hệ
SVC-ND-EX43-24PS Juniper Care Next Day Support for EX4300-Mojito-24P-S-(SPARES) Liên hệ
SVC-ND-EX43-24TS Juniper Care Next Day Support for EX4300-Mojito-24T-S-(SPARES) Liên hệ
SVC-ND-EX43-32FS Juniper Care Next Day Support for EX4300-Mojito-32F-S-(SPARES) Liên hệ
SVC-ND-EX43-48MP Juniper Care Next Day Support for EX4300-48MP, EX4300-48MP-DC Liên hệ
SVC-ND-EX43-48MT Juniper Care Next Day Support for EX4300-48MP-TAA Liên hệ
SVC-ND-EX43-48PS Juniper Care Next Day Support for EX4300-Mojito-48P-S-(SPARES) Liên hệ
SVC-ND-EX43-48TS Juniper Care Next Day Support for EX4300-Mojito-48T-S-(SPARES) Liên hệ
SVC-ND-EX4400F48 Juniper Care Next Day Support for EX4400-48F,EX4400-48F-DC,EX4400-48F-AFI, EX4400-48F-DC-AFI Liên hệ
SVC-ND-EX4400P24 Juniper Care Next Day Support for EX4400-24P Liên hệ
SVC-ND-EX4400P48 Juniper Care Next Day Support for EX4400-48P Liên hệ
SVC-ND-EX4400T24 Juniper Care Next Day Support for EX4400-24T,EX4400-24T-DC,EX4400-24T-AFI, EX4400-24T-DC-AFI Liên hệ
SVC-ND-EX4400T48 Juniper Care Next Day Support for EX4400-48T,EX4400-48T-DC,EX4400-48T-AFI, EX4400-48T-DC-AFI Liên hệ

Báo giá phụ kiện module quang mua thêm cho tất cả switch Juniper EX series

Mã sản phẩm Mô tả thông tin sản phẩm Đơn giá
EX-SFP-10GE-USR SFP+ 10-Gigabit Ethernet Ultra Short Reach Optcs,
850 nm for 10m on OM1, 20m on OM2, 100m on
OM3 multmode fber
Liên hệ
EX-SFP-10GE-DAC-
1M
SFP+ 10-Gigabit Ethernet Direct Atach Copper (twinax
copper cable), 1m
Liên hệ
EX-SFP-10GE-SR SFP+ 10GBASE-SR 10-Gigabit Ethernet Optcs, 850 nm
for up to 300m transmission on MMF
Liên hệ
EX-SFP-10GE-LR SFP+ 10-Gigabit Ethernet Direct Atach Copper (twinax
copper cable), 3m
Liên hệ
EX-SFP-10GE-DAC-
3M
SFP+ 10-Gigabit Ethernet Direct Atach Copper (twinax
copper cable), 3m
Liên hệ
EX-SFP-10GE-DAC-
5M
SFP+ 10-Gigabit Ethernet Direct Atach Copper (twinax
copper cable), 5m
Liên hệ
EX-SFP-1GE-SX SFP 1000BASE-SX; LC connector; 850 nm; 550m reach
on multmode fber
Liên hệ
EX-SFP-1GE-SX-ET Extended Temperature SFP 1000BASE-SX; LC
connector; 850 nm; 550m reach on multmode fber
Liên hệ
EX-SFP-1GE-LX SFP 1000BASE-LX; LC connector; 1310 nm;
10 km reach on single-mode fber
Liên hệ
EX-SFP-1GE-LH SFP 1000BASE-LH Gigabit Ethernet Optcs, 1550 nm
for 70 km transmission on single-mode fber
Liên hệ
EX-SFP-1GE-T SFP 10/100/1000BASE-T Copper Transceiver Module
for up to 100m transmission on Category1
Liên hệ
EX-SFP-1GE-LX40K SFP 1000BASE-LX Gigabit Ethernet Optcs, 1310 nm
for 40 km transmission on single-mode fber
Liên hệ
EX-SFP
GE10KT13R14
SFP 1000BASE-BX Gigabit Ethernet Optcs,
Tx 1310 nm/Rx 1490 nm for 10 km transmission on
single strand of single-mode fber
Liên hệ
EX-SFP
GE10KT14R13
SFP 1000BASE-BX Gigabit Ethernet Optcs,
Tx 1490 nm/Rx 1310 nm for 10 km transmission on
single strand of single-mode fber
Liên hệ
EX-SFP
GE10KT13R15
SFP 1000BASE-BX Gigabit Ethernet Optcs,
Tx 1310 nm/Rx 1550 nm for 10 km transmission on
single strand of single-mode fber
Liên hệ
EX-SFP
GE10KT15R13
SFP 1000BASE-BX Gigabit Ethernet Optcs,
Tx 1550 nm/Rx 1310 nm for 10 km transmission on
single strand of single-mode fber
Liên hệ
EX-SFP
GE40KT13R15
SFP 1000BASE-BX Gigabit Ethernet Optcs, Tx 1310
nm/Rx 1550 nm for 40 km transmission on single
strand of single-mode fber
Liên hệ
EX-SFP
GE40KT15R13
SFP 1000BASE-BX Gigabit Ethernet Optcs, Tx 1550
nm/Rx 1310 nm for 40 km transmission on single
strand of single-mode fber
Liên hệ
EX-SFP
GE80KCW1470
SFP Gigabit Ethernet CWDM, LC connector; 1470 nm,
80 km reach on single-mode fber
Liên hệ
EX-SFP
GE80KCW1490
SFP Gigabit Ethernet CWDM, LC connector; 1490 nm,
80 km reach on single-mode fber
Liên hệ
EX-SFP
GE80KCW1510
SFP Gigabit Ethernet CWDM, LC connector; 1510 nm,
80 km reach on single-mode fber
Liên hệ
EX-SFP
GE80KCW1530
SFP Gigabit Ethernet CWDM, LC connector; 1530 nm,
80 km reach on single-mode fber
Liên hệ
EX-SFP
GE80KCW1550
SFP Gigabit Ethernet CWDM, LC connector; 1550 nm,
80 km reach on single-mode fber
Liên hệ
EX-SFP
GE80KCW1570
SFP Gigabit Ethernet CWDM, LC connector; 1570 nm,
80 km reach on single-mode fber
Liên hệ
EX-SFP
GE80KCW1590
SFP Gigabit Ethernet CWDM, LC connector; 1590 nm,
80 km reach on single-mode fber
Liên hệ
EX-SFP
GE80KCW1610
SFP Gigabit Ethernet CWDM, LC connector; 1610 nm,
80 km reach on single-mode fber
Liên hệ


Sản phẩm liên quan
Bài viết liên quan
PHÂN PHỐI THIẾT BỊ MẠNG JUNIPER CHÍNH HÃNG UY TÍN

Phân phối Juniper Networks chính hãng tại Việt Nam ®

Hà Nội:
188 Phố Yên Bình, P. Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

Hồ Chí Minh:
12 Đường 10, Phường 9, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh.

Số điện thoại Hotline: 0921 456 666
Email nhận PO 24/7: info@juniper.vn

Chính hãng Juniper Networks

Đầy đủ giấy tờ CO,CQ

Bảo hành chính hãng

Giá bán cạnh tranh nhất

Dịch vụ chuyên nghiệp

Giao hàng toàn Quốc

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Switch Juniper EX2300, EX3400, EX4300, EX4600 chính hãng
Phân phối Juniper Routers chính hãng uy tín số 1 Việt Nam
Firewall Juniper SRX Series, tường lửa Juniper SRX300, SRX320, SRX340, SRX345, SRX380, SRX550 chính hãng
Module SFP Juniper 1G, 10G, 40G chính hãng
Juniper.VN cung cấp Juniper Licenses chính hãng
Mua sản phẩm thiết bị mạng Juniper Networks từ JUNIPER.VN để đảm bảo sản phẩm chính hãng. Tránh nguy cơ mua phải sản phẩm kém chất lượng.
download datasheet tài liệu Juniper Networks

Câu hỏi thường gặp trước khi mua hàng

✓ Trả lời:Tất cả sản phẩm do chúng tôi phân phối được nhập khẩu chính hãng đầy đủ giấy tờ CO,CQ do hãng cung cấp. JUNIPER.VN luôn tâm niệm chữ Tín quý hơn Vàng. Chúng tôi cam kết hỗ trợ khách hàng tối đa các công cụ kiểm tra hàng giả, hàng nhái để khách hàng tự bảo vệ mình.
✓ Trả lời:Dải sản phẩm tồn kho phong phú đủ chủng loại, đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng. Với chính sách giá sỉ và lẻ đều có nhiều ưu đãi.
✓ Trả lời:Đội ngũ kỹ thuật và kỹ sư bán hàng của chúng tôi luôn hỗ trợ bạn mọi lúc mọi nơi tất cả các ngày trong tuần 24/7.
✓ Trả lời:Cho dù bạn ở đâu? chúng tôi luôn sẵn sàng được phục vụ nhu cầu của bạn với chế độ giao hàng và thanh toán linh hoạt.
Giao hàng Juniper tận nơi
Gửi Email có giá ưu đãi
info@juniper.vn