Juniper EX9200 | Phân phối switch Juniper EX9200 series chính hãng, giá cực TốT

Juniper EX9200 - Juniper VN báo giá phân switch Juniper EX9200 chính hãng, uy tín chuyên nghiệp số 1 Việt Nam

Dòng thiết bị chuyển mạch Juniper EX9200 cung cấp nền tảng lập trình, linh hoạt và có thể mở rộng để cung cấp các ứng dụng quan trọng trong khuôn viên doanh nghiệp và môi trường trung tâm dữ liệu.

Các thiết bị chuyển mạch EX9200 đơn giản hóa việc triển khai các ứng dụng đám mây, ảo hóa máy chủ và các công cụ cộng tác đa phương tiện trong khuôn viên doanh nghiệp và môi trường tổng hợp và trung tâm dữ liệu.

Trong khuôn viên doanh nghiệp, Juniper Switch này cho phép cộng tác và cung cấp quyền truy cập đơn giản và an toàn để phân phối các ứng dụng quan trọng. Trong trung tâm dữ liệu, nó đơn giản hóa các hoạt động để sắp xếp mạng với các yêu cầu kinh doanh thay đổi nhanh.

Thiết bị chuyển mạch EX9200 cũng đóng vai trò là nền tảng cho kiến ​​trúc Junos Fusion Enterprise, một cách tiếp cận dựa trên tiêu chuẩn mới để tạo ra một loại vải chuyển đổi mở, có khả năng mở rộng cao cho khuôn viên doanh nghiệp. Junos Fusion Enterprise đơn giản hóa đáng kể việc triển khai trong khuôn viên trường bằng cách thu gọn toàn bộ mạng thành một điểm quản lý duy nhất, với EX9200 là cốt lõi. Junos Fusion Enterprise cũng có thể đóng vai trò là lõi chung cho môi trường trong khuôn viên doanh nghiệp có trung tâm dữ liệu tại chỗ.Gửi Email có giá ưu đãi
info@juniper.vn