Juniper QFX3000 Series, Phân phối switch Juniper QFX3000 Series chính hãng

Thiết bị kết nối QFX3008-I là một khung nửa khung, mô-đun, dự phòng đầy đủ, cung cấp cấu trúc chuyển đổi mặt phẳng dữ liệu cho các thiết bị Juniper Networks QFX3500, QFX3600 và QFX5100 Node. Thiết bị Juniper Networks QFX3100 Director được sử dụng để quản lý các hệ thống Qiper3 Q -33-G và QFX3000-M của Juniper Networks. Bạn kết nối các cổng Gigabit Ethernet trên thiết bị QFX3100 Director với các cổng Gigabit Ethernet trên các thiết bị chuyển mạch Juniper Networks EX4200 Ethernet để tạo mặt phẳng điều khiển và mạng quản lý cho hệ thống QFoven. Các thiết bị chuyển mạch EX4200 kết nối các thiết bị nút Juniper Networks QFX3500, QFX3600 và QFX5100, thiết bị kết nối Juniper Networks QFX3008-I hoặc QFX3600-I và các thiết bị Giám đốc QFX3100.Gửi Email có giá ưu đãi
info@juniper.vn