Juniper PTX Series | Phân phối Router Juniper PTX Series chính hãng, giá cực TốT

Juniper PTX Series - Juniper VN báo giá phân phối router Juniper PTX Series chính hãng, uy tín chuyên nghiệp số 1 Việt Nam

Hình thành nền tảng của kiến trúc truyền tải IP, bộ định tuyến PTX Series cung cấp hiệu suất, tích hợp truyền tải quang và triển khai thanh lịch. Chúng hỗ trợ môi trường mật độ cao 100GbE và 400GbE, với hiệu suất năng lượng dưới một nửa watt trên mỗi gigabit.

Juniper PTX Series - Juniper VN báo giá phân phối router Juniper PTX Series chính hãng, uy tín chuyên nghiệp số 1 Việt Nam

#PTX1000 #PTX3000
2.88 Tbps Capacity 8 Tbps Capacity
Up to 288 10GbE Up to 768 10GbE
Up to 72 40GbE Up to 192 40GbE
Up to 24 100GbE Up to 80 100GbE
#PTX5000 #PTX10001
24 Tbps Capacity Up to 3.6 Tbps Capacity
Up to 1536 10GbE Up to 36 100GbE
Up to 384 40GbE Scale-out core architecture
Up to 240 100GbE Ultra-high port density
#PTX10002 #PTX10003
Up to 6 Tbps Capacity 8 or 16 Tbps
Up to 60 100GbE 100GbE and 400GbE
Scale-out core architecture Compact 3 U Form Factor
Ultra-high port density Integrated MACsec
#PTX10008 #PTX10016
4.8 Tbps - 14.4 Tbps per Linecard 4.8 Tbps - 14.4 Tbps per Linecard
400GbE 400GbE
Super High Power Efficiency 0.14 W per Gigabit Super High Power Efficiency 0.14 W per Gigabit
Native 400GbE MACsec Native 400GbE MACsec


Gửi Email có giá ưu đãi
info@juniper.vn